piątek, 3 kwietnia 2015

Ciało


Człowiek wyznaczony na Mesjasza, Syn Boga. Obdarzony zdolnością czynienia cudów, świadomy swojej odmienności a jednocześnie cielesny i zmysłowy. Wątpiący w celowość wyznaczonej mu krwawej misji zbawienia ludzkości. W "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" Martina Scorsese jest scena w której Jezus i św Paweł mają zupełnie inne wizje tego,  co się wydarzyło a zwłaszcza tego, co to oznacza. W filmie Scorsese,  Jezus sam dla siebie jest tajemnicą a dla  św. Pawła pewnością, że narodziła się nowa wiara, i to on Paweł i jego przekaz  zmienią losy świata. Chrystus jest medium o boskiej sile oddziaływania,  opartej na tajemnicy życia.  Nie myślimy o sobie jako o przypadkowej kompilacji 50 aminokwasów,  bycie zredukowanym do biologii. Jesteśmy posiadaczami śmiertelnego ciała i zawartej w nim tajemnicy, nazywanej przez gnostyków duszą nieśmiertelną. Według Platona większość z nas jednak kurczowo trzyma się tego, co jest jedynie niedoskonałym cieniem, „odbiciem” idei w świecie zmysłów - ciała. Każdy  człowiek ma własną drogę do poznania prawdy, zanurzonej w świecie idei. Tą drogą podąża jego niezależna od ciała i nieśmiertelna dusza, która istniała zanim zamieszkała w niestałym i niedoskonałym ciele. Tylko dusza, mówi dalej Platon, może zajrzeć do świata idei. Dzięki odżywającym wspomnieniom, dusza odczuwa tęsknotę za swoim prawdziwym domem i pragnie do niego powrócić.  Dla niektórych, idea Zmartwychwstania istnieje w muzyce Bacha, obrazach Caravaggia., poezji Rilkego.  "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim". Amen.                                                                           
Caravaggio, Złożenie do grobu, 1602-1604
Muzea Watykańskie

                                                                                 
El Greco, Zmartwychwstanie, 1596-1600
Prado, Madryt