poniedziałek, 27 stycznia 2020

HistoriaW encyklopedycznym znaczeniu historia jako nauka bada i opisuje przebieg wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.  Historia jest opowieścią o świecie przeszłym ale z pozycji współczesnych historyków bardziej lub mniej profesjonalnych, bywa coraz częściej opowiadana tak, aby służyć różnym, doraźnym celom.

Spór interpretacyjny jest jedną z sił napędowych nauk humanistycznych, do których historia się zalicza. Czasami jednak spór o historię staje się bezpardonowym polem walki m.in. politycznej i historia jest w niej tylko środkiem/manipulacją do udowodnienia z góry założonych tez. Historia jest też podobno nauczycielką życia, która lubi się powtarzać.

Jeden matematyk powiedział kiedyś złośliwie, że jest nauka nieludzka (ścisła, którą sam uprawiał) i  nie nauka ludzka (cała reszta), do której należy podchodzić z największą ostrożnością.